Προδημοτική

Η ομαλή ένταξη των παιδιών στο δημοτικό σχολείο είναι τεράστιας σημασίας. Η μετάβαση από το παιχνίδι στις υποχρεώσεις οφείλει να συνοδευτεί με μια κατάλληλη προετοιμασία έτσι ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν το διάβασμα, να έχουν στόχους και να αντιληφθούν τη μάθηση ως ένα ατέλειωτο πανηγύρι.

Το ειδικό σχεδιασμένο μάθημα θα χαρίσει στα παιδιά την ευτυχία της γνώσης καθώς και στους γονείς την ανακούφιση ότι τα παιδιά τους έχουν γερές βάσεις για το δημοτικό σχολείο.