Με ποιο τρόπο μελετώ σωστά

Μελετώ 👨‍🏫👩‍🏫
Μα με ποιο τρόπο μελετώ σωστά; 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

Είναι γεγονός πως πολλές φορές οι μαθήτριες/τες δεν ξέρουν να μελετήσουν σωστά ένα μάθημα. Περιορίζονται απλά στο να αφομοιώσουν κάποια γνώση για μια εξέταση, χωρίς όμως πολλές φορές να την κατανοούν. Εκείνο όμως που δεν αντιλαμβάνονται πως η ποιοτική μελέτη έχει πολλά και ευεργετικά αποτελέσματα.

Αρχικά μελετώντας σωστά, το μάθημα ή αντικείμενο γίνεται πιο ευχάριστο. Θα αποκτήσει ουσία και νόημα το τι μαθαίνει χωρίς να αποτελεί κάτι το βαρύ και χωρίς ενδιαφέρον. Αυτό είναι κάτι το πολύ σύνηθες που επιλύεται με σωστή μελέτη.

Παράλληλα κατανοώντας το μάθημα δεν θα έχουν κενά γνώσης. Πολλές φορές οι μαθήτριές – μαθητές έχουν θέληση και δείχνουν ενδιαφέρον, αλλά τα κενά που έχουν δημιουργηθεί αποτελούν βαρίδιο για την περεταίρω επίδοση και επιμόρφωσή τους. Αυτό φυσικά αποτελεί επακόλουθο της λανθασμένης μελέτης.

Επιπροσθέτως η σωστή μελέτη θα έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε γνώση αποκτηθεί να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη μετά της αποφοίτηση από το σχολείο ή ακόμα και το πανεπιστήμιο. Επομένως με τη σωστή μελέτη θα έχει κάποιος όλα εκείνα τα προσόντα και γνώσεις που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.

Επομένως όλα τα πιο πάνω είναι μόνο μερικά από τα θετικά στοιχεία που έχει η σωστή μελέτη για τους μαθήτριες και τους μαθητές. Αξίζει λοιπόν να προσπαθήσουμε για να έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα.

Χριστόφορος Παπαμηνάς