Αιτήσεις για Ελληνικά Πανεπιστήμια

Αιτήσεις για Ελληνικά Πανεπιστήμια

Οι αιτήσεις για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια αρχίζουν τη Δευτέρα 22 Ιουλίου και τερματίζονται την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019. Οι αιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στα ΚΣΑ, τα οποία αντιστοιχούν στην Επαρχία τους.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
(Κ.Σ.Α.)
Λευκωσία- Α΄ Τεχνική Σχολή
Λεμεσός- Λύκειο Λινόπετρας
Λάρνακα- Λύκειο Αγίου Γεωργίου
Πάφος – Λύκειο Κύκκου
Αμμόχωστος – Λύκειο Παραλιμνίου

Οι απόφοιτοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, μπορούν να αποταθούν σε όποιο κέντρο επιθυμούν.

Μην ξεχάσετε να πάρετε όλα τα πιστοποιητικά !!

😍 Απολυτήριο ή Αποδεικτικό Απόλυσης
😀 Ταυτότητα του Υποψηφίου  ή Πιστό Αντίγραφο της Ταυτότητας
😙 Βεβαίωση Καταγωγής
😄 Βεβαίωση Φοίτησης
😃 Εξουσιοδότηση ( Σε περίπτωση που δεν θα παραστεί ο ίδιος ο υποψήφιος )

Το Μηχανογραφικό Δελτίο για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια έχει διαφοροποιηθεί από το περσινό. Έχουν προστεθεί νέοι κλάδοι, οι οποίοι παλαιότερα ανήκαν στα ΤΕΙ καθώς επίσης και κλάδοι ,οι οποίοι είναι πρωτοεμφανιζόμενοι.

Μελετήστε το καινούριο μηχανογραφικό με λεπτομέρεια σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε κι άλλες επιλογές εκτός από τις υφιστάμενες.

Κλείνοντας, να θυμάστε δεν είναι η ποσότητα που μετρά αλλά η ποιότητα  !!!!!

Άννα Μάου Χαραλάμπους

http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp9385e

http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp9385d

http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp9385c

http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp9385b