Καθημερινό διάβασμα

Η καθημερινή μελέτη αποτελεί για τα παιδιά ένα μεγάλο βάρος. Από την μια πλευρά,θα πρέπει να ανταποκριθούν σωστά ώστε να ολοκληρώσουν την εργασία τους, από την άλλη όμως, θα πρέπει να έχουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στο καθημερινό διάβασμα τα παιδιά έχουν ως βασικό στόχο να ολοκληρώνουν την εργασία τους στον κατάλληλο χρόνο και να μπορούν να οργανωθούν κατάλληλα. Ακολούθως, θα πρέπει να μάθουν να στηρίζονται σιγά σιγά στις δικές τους ικανότητες για να μπορούν και μόνοι τους να ολοκληρώνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την εργασία τους.

Μαζί βρίσκουμε τεχνικές μάθησης για να μπορούν τα παιδιά να έχουν τον δικό τους τρόπο εκμάθησης των εννοιών. Με αυτή την πορεία, σιγά σιγά εξοικειώνονται με την καθημερινή μελέτη, αγαπούν τη μάθηση, αποκτούν αυτοπεποίθηση και επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Επίπεδα
  • Παιδιά του Δημοτικού
  • Παιδιά Γυμνασίου

Κάποιες φορές τα παιδιά αισθάνονται την ανάγκη να έχουν ένα άτομο δίπλα τους, το οποίο θα τους ενισχύει με τις γνώσεις του έτσι ώστε να κατακτήσουν την επιτυχία που τους αξίζει. Εκείνο που αναζητούν είναι ασφάλεια, στήριξη, μεθοδικότητα, προγραμματισμό. Όλα αυτά παρέχονται μέσα από την ενισχυτική διδασκαλία.

Κύριο μέλημα μας είναι οι μαθητές μας να κατανοήσουν εις βάθος τις έννοιες αλλά και να μπορούν να κατανοήσουν πιο απλά το μάθημα. Μέσα από το οπτικοακουστικό μάθημα γίνεται πιο εύκολη η αφομοίωση των εννοιών και έτσι με αυτό τον τρόπο μεταδίδονται με άνεση οι γνώσεις στα παιδιά.

Επίπεδα
  • Παιδιά του Δημοτικού
  • Στ’Δημοτικού ( προετοιμασία Γυμνασίου και Ιδιωτικού Σχολείου )
  • Α’ Γυμνασίου