Λογιστική

Λογιστική είναι η επιστήμη που εντοπίζει, καταχωρεί, επεξεργάζεται και παρουσιάζει τα οικονομικά γεγονότα μιας επιχείρησης και στη συνέχεια συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις για λήψη αποφάσεων. Με πιο απλά λόγια θα λέγαμε ότι είναι η γλώσσα των επιχειρήσεων.

Η παρακολούθηση του μαθήματος της Λογιστικής προσφέρει τη δυνατότητα σε μια μαθήτρια/μαθητή να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις τήρησης των λογιστικών βιβλίων μιας εταιρείας. Ξεκινώντας με τα πιο απλά αντικείμενα μελέτης στο πρώτο επίπεδο (Α΄ Λυκείου) που είναι η καταχώρηση των οικονομικών γεγονότων μιας εταιρείας (π.χ. καταχώρηση εσόδων και εξόδων), συνεχίζουμε με πιο εξειδικευμένα θέματα στο δεύτερο επίπεδο (Β΄ Λυκείου) και ολοκληρώνοντας τον Λυκειακό κύκλο στην Γ΄ Λυκείου με την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων και κατάρτιση εξειδικευμένων οικονομικών καταστάσεων. Επομένως μια μαθήτρια/μαθητής που ενδεχομένως να μην συνεχίσει με εξειδικευμένες σπουδές στη Λογιστική μετά την αποφοίτηση του από το Λύκειο, από την παρακολούθηση του μαθήματος θα έχει τις βασικές γνώσεις για να μπορέσει να εργαστεί στο Λογιστήριο κάποιας εταιρείας και να μπορεί να συντάσσει, να αναλύει και να κατανοεί τη χρησιμότητα και τη χρήση των Οικονομικών Καταστάσεων μιας εταιρείας.

Ο τρόπος διδασκαλίας που ακολουθείται για το μάθημα της Λογιστικής είναι αρχικά η μελέτη της θεωρίας του κάθε κεφαλαίου μέσω παραδειγμάτων και εν συνεχεία η επίλυση ασκήσεων από το βιβλίο του σχολείου,παλαιών θεμάτων εξετάσεων τόσο του Λυκείου ή παγκυπρίων  εξετάσεων (αν πρόκειται για Γ’ Λυκείου) καθώς επίσης και παλαιών θεμάτων των διεθνών εξετάσεων του LCCI. Η συνεχής εξάσκηση των μαθητών στην επίλυση ασκήσεων είναι ο βασικός κανόνας για την κατανόηση των θεμάτων από τους μαθητές και η εξοικείωση τους με το αντικείμενο της Λογιστικής επιστήμης.

Οι εξωτερικές εξετάσεις της Λογιστικής, Elementary, Intermediate, Higher δίνουν το εφόδιο στο κάθε μαθητή που επιδιώκει να διεισδύσει ακόμη περισσότερο στον κόσμο των οικονομικών.

Επίπεδα
  • Α’ Λυκείου
  • Β΄ Λυκείου
  • Γ’ Λυκείου (Παγκύπριες)
  • Elementary
  • Intermediate
  • Higher