Μαθηματικά

Οι μέθοδοι, οι διαδικασίες και οι τεχνικές των Μαθηματικών έχουν εξαιρετική χρησιμότητα για το ίδιο το άτομο και κατ’ επέκταση για την κοινωνία, καθώς μέσω αυτών τα παιδιά αναπτύσσουν κριτική σκέψη,διανοητικά γνωρίσματα όπως ακρίβεια, σαφήνεια, πειθαρχεία και περαιτέρω δεξιότητες επεξεργασίας και απόδειξης δεδομένων με πρακτικότητα και αποτελεσματικότητα. Επιλύοντας προβλήματα, οι μαθητές εργάζονται πάνω σε μοντέλα, τα οποία αντικατοπτρίζουν πραγματικές προβληματικές καταστάσεις τις οποίες ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν στο μέλλον.

Όλα τα ως άνω αναφερόμενα, αποτελούν τους στόχους της Mαθηματικής διδασκαλίας και αποδεικνύουν ότι ο κύριος σκοπός των Μαθηματικών είναι η αναβάθμισης της ζωής όλων μας, σε κάθε τομέα της καθημερινότητας μας.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν γύρω από τη φιλοσοφία και τον σκοπό των Μαθηματικών. Η φύση των Μαθηματικών επιδέχεται ποικίλες τάσεις από τα χρόνια της Αρχαίας Ελλάδας, μέσω του φιλόσοφου Πλάτωνα, μέχρι σήμερα μέσω άλλων εκφραστών διαφορετικών θεωριών. Αδιαμφισβήτητο, όμως, παραμένει το ότι η λογική, ως βασικός κλάδος της φιλοσοφίας που εξετάζει τη δομή της σκέψης και τους συλλογισμούς του νου, είναι το μυστικό της θεμελίωσης της επιστήμης αυτής.

Επίπεδα
 • Α’ Γυμνασίου
 • Β’ Γυμνασίου
 • Γ’ Γυμνασίου
 • Α’ Λυκείου Κ.Κ
 • Α’ Λυκείου Ενισχυμένα
 • Β’ Λυκείου Κ.Κ
 • Β’ Λυκείου Ενισχυμένα
 • Γ’ Λυκείου Κ.Κ
 • Γ΄ Λυκείου (Παγκύπριες)
 • Μαθηματικά Κυβερνητικών Εξετάσεων
 • Μαθηματικά για τις Εξετάσεις Αστυνομίας και Πυροσβεστικής
 • Μαθηματικά για τις Εξετάσεις Εμπορικού Ναυτικού