Νέα Ελληνικά

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών έχει τη δική του μοναδική ιδιαιτερότητα. Ενώ αντανακλά μια σιγουριά στο ότι το γνωρίζουμε εντούτοις ο πλούτος και η δυναμική της έκφρασης μας βάζουν σε μια συνεχή αναζήτηση και πρόκληση. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η καλλιέργεια του πλούτου της ελληνικής γλώσσας καθώς και η δυνατότητα απόκτησης μιας ωραίας έκφρασης τόσο γραπτού λόγου όσο και προφορικού. Το μάθημα των Νέων Ελληνικών διδάσκεται με τέτοιο τρόπο που τα παιδιά αποκτούν την αίγλη του λεξιλογικού πλούτου. Παράλληλα τα παιδιά Λυκείου μέσα από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα προετοιμάζονται για τις εξετάσεις μα κατ’ επέκταση για την κρισιμότερη εξέταση που δεν είναι άλλη από τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Έχοντας γνώμονά μας τις κατευθυντήριες γραμμές του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας σε συνδυασμό με το πλούσιο υλικό μας αποκτούμε τα επιθυμητά αποτελέσματα στις εξετάσεις.

Τα μαθήματα Νέων Ελληνικών που απευθύνονται στους ενήλικες διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την προκήρυξη των θέσεων από τις υπηρεσίες. Στόχος η κατάρτιση και η διεκπεραίωση των αναγκών για τις εν λόγω θέσεις εργασίας.

Επίπεδα
 • Α’ Γυμνασίου
 • Β’ Γυμνασίου
 • Γ’ Γυμνασίου
 • Α’ Λυκείου
 • Β’ Λυκείου
 • Γ’ Λυκείου (Παγκύπριες)
 • Νέα Ελληνικά Εξετάσεις Ομογενών
 • Πιστοποίηση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
 • A Level Νέων Ελληνικών
 • Νέα Ελληνικά για Κυβερνητικές Εξετάσεις
 • Νέα Ελληνικά για τις Εξετάσεις Αστυνομίας και Πυροσβεστικής
 • Νέα Ελληνικά για τις Εξετάσεις Εμπορικού Ναυτικού
 • Νέα Ελληνικά για Εξετάσεις