Πολιτική Οικονομία

Πολιτική οικονομία είναι η επιστήμη που αναλύει την οικονομία μιας χώρας στο σύνολό της. Αντικείμενο αυτής της επιστήμης είναι η μελέτη της συμπεριφοράς από μεριάς τόσο των επιχειρήσεων, όσο και από πλευράς των καταναλωτών. Κατηγοριοποιείται σε δύο μεγάλες ενότητες, την Μικροοικονομία που ασχολείται με την μελέτη της συμπεριφοράς και λειτουργίας μιας μεμονωμένης επιχείρησης και του καταναλωτή και εξετάζει θέματα όπως είναι οι ανάγκες, τα αγαθά, η ζήτηση και η προσφορά αυτών των αγαθών, τα διάφορα είδη κόστους μιας επιχείρησης κλπ. Η δεύτερη ενότητα που ονομάζεται Μακροοικονομική μελετά την οικονομία στο σύνολό της και έννοιες όπως το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μιας χώρας, προϋπολογισμός, δημόσιες δαπάνες κλπ. Με πιο απλά λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μικροοικονομική ενότητα ασχολείται με το δέντρο ενώ η μακροοικονομική με το δάσος.

Μελέτη του μαθήματος αυτού θα δώσει τη δυνατότητα σ ένα μαθητή/μαθήτρια να κατανοήσει οικονομικές έννοιες και καταναλωτικές συμπεριφορές που ακόμα κ εμείς ακολουθούμε καθημερινά αλλά ποτέ δεν παρατηρήσαμε.

Ο τρόπος διδασκαλίας που ακολουθείται για το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας είναι αρχικά η μελέτη της θεωρίας του κάθε κεφαλαίου μέσω παραδειγμάτων από την καθημερινότητά μας και εν συνεχεία η επίλυση ασκήσεων από το βιβλίο του σχολείου, παλαιών θεμάτων εξετάσεων ή παγκυπρίων εξετάσεων (αν πρόκειται για Γ’ Λυκείου). Το μάθημα αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως θεωρητικό ή πρακτικό (όπως είναι η Λογιστική που κατά κύριο λόγο αντικείμενο της είναι η επίλυση ασκήσεων). Ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει και να αφομοιώσει σημαντικό θεωρητικό υλικό για να μπορεί να απαντήσει σε θεωρητικά θέματα που θα του ζητηθούν, αλλά ταυτόχρονα να είναι σε θέση να επιλύσει ασκήσεις με αριθμητικά δεδομένα εφαρμόζοντας συγκεκριμένους τύπους. Η συνεχής εξάσκηση των μαθητών στην επίλυση ασκήσεων είναι ο βασικός κανόνας για την κατανόηση των θεμάτων από τους μαθητές και η εξοικείωση τους με το αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας.

Επίπεδα
  • Α’ Λυκείου
  • Β’ Λυκείου
  • Γ’ Λυκείου (Παγκύπριες)