Φυσικά Γυμνασίου

Τα φυσιογνωστικά και τα Φυσικά είναι πρωτόγνωρα στοιχεία για τα παιδιά του Γυμνασίου, μα όμως πολύτιμα για τις σχολικές τους υποχρεώσεις καθώς και τις μελλοντικές τους επιλογές. Βασικός στόχος των μαθημάτων αυτών είναι η εξοικείωση με τα φυσικά και χημικά φαινόμενα αλλά και η εμβάθυνση στους όρους της βιολογίας.

Το μάθημα περικλείει ασκήσεις εμπέδωσης, βοήθεια στη σχολική εργασία, εξάσκηση για το διαγώνισμα και προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις.

Επίπεδα
  • Α’ Γυμνασίου ( Βιολογία )
  • Β’ Γυμνασίου ( Φυσική Χημεία Βιολογία )
  • Γ’ Γυμνασίου ( Φυσική Χημεία Βιολογία )