Παγκύπριες εξετάσεις

Αναμφίβολα η Γ’ Λυκείου είναι η πιο δύσκολη χρονιά για τους μαθητές. Η σκληρή δουλειά, η ένταση των μαθημάτων και του ανταγωνισμού είναι κάτι που για πρώτη φορά συναντά κανείς στη σχολική του ζωή. Το κλειδί της επιτυχίας έγκειται σε πολλαπλούς παράγοντες.

😉😊😀 Κατανόηση της κατάστασης
Από την αρχή του χρόνου ο κάθε μαθητής οφείλει να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες του. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει η σωστή καθοδήγηση από τους γονείς και τους καθηγητές.

😄😉😃Σωστή οργάνωση
Ένας ορθός προγραμματισμός είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της επιτυχίας. Ο μαθητής πρέπει να οργανώσει το ημερήσιο πρόγραμμα του για την ατομική του μελέτη πέραν των ωρών του σχολείου και των φροντιστηρίων.

😀😍😀Βοήθεια και συμπαράσταση από τους γύρω του
Γονείς, καθηγητές, φίλοι, αδέλφια θα πρέπει να σταθούν δίπλα στους τελειόφοιτους σε αυτή τη δύσκολη πορεία. Η υποστήριξη τους αλλά και η κατανόηση είναι ευχής έργο στον αγώνα που διανύουν.

Χριστόφορος Παπαμηνάς