” Προετοιμάζοντας το μέλλον των παιδιών μας “

” Προετοιμάζοντας το μέλλον των παιδιών μας “

” Προετοιμάζοντας το μέλλον των παιδιών μας ”

Η ανησυχία για την προόδο και την επιτυχία των παιδιών μας είναι ένα καθημερινό αίσθημα για όλους τους γονείς. Οι εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης είναι τεράστιες και καταλυτικές για τις μελλοντικές τους αποφάσεις. Η αρωγή όλων κρίνεται επιβεβλημένη σε αυτή την πορεία. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η ευτυχία και η καταξίωση των παιδιών μας μέσα από αυτό τον αγώνα.

Στις 30 Οκτωβρίου η εκδήλωση αρχίζει στις 5:00 μ.μ. για τα παιδιά του Γυμνασίου και τελειώνει η ώρα 6:30 μ.μ. ενώ για τα παιδιά του Λυκείου αρχίζει η ώρα 6:30 μ.μ. και τελειώνει στις 8:00 μ.μ.. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Alexander College